CHCESZ :)

 

Kurs na poziomie rozszerzonym zgodnie z nową podsatawą programową obejmuje podstawowe, oraz rozszerzone definicje, twierdzenie i  własności z zakresu:

 

- liczb rzeczywistych

- wyrażeń algebraicznych

- równań i nierówności

- funkcji

- ciągów liczbowych + granice ciągów

- trygonometrii

- planimetrii

- geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej

- stereometrii

- funkcji logarytmicznej, oraz wykładniczej

- elementów statystyki opisowej; teorii prawdopodobieństwa i kombinatoryki

- granice i pochodne funkcji

 

 

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych - spotkania trzygodzinne z przerwą, w czasie których zostaną przypomniane i przećwiczone wszystkie wymagania egzaminacyjne przedstawione przez CKE. 

 

 

 

Niezmiennymi elementami kursów są:

- bezpłatne materiały dydaktyczne

- bezpłatna matura próbna

- kawa lub herbata w czasie każdych zajęć

 

 

Pierwszy kurs rozpoczynamy 23 września 2018 r. Kursy będziemy uruchamiać systematycznie w miarę napływu zgłoszeń. Zajęcia będą prowadzone codziennie od poniedziałku do soboty, godziny zajęć dostosowane są do potrzeb uczniów.