Czy CHCESZ, czy MUSISZ
warto spróbować matematyki w Duecie 

ZYSKI
 

STRATY
 

- większa samodzielność w rozwiązywaniu
  zadań

- nutka współzawodnictwa

- większa mobilizacja do regularnej nauki

- możliwość wspólnej nauki poza zajęciami

 - uwaga nauczyciela rozbija się  na   dwóch uczniów

 - nutka współzawodnictwa

 - przymus regularnej nauki