Bez względu na poziom, wiek i szkołę warto spróbować matematyki w duecie :) 

ZYSKI
 

STRATY
 

- większa samodzielność w rozwiązywaniu
  zadań

- nutka współzawodnictwa

- większa mobilizacja do regularnej nauki

- możliwość wspólnej nauki poza zajęciami

- uwaga nauczyciela rozbija się na dwóch
  uczniów

- nutka współzawodnictwa

- przymus regularnej nauki