Podstawa programowa

 

http://cobra.nets.pl/pliki/pdf.png

      

Edukacja matematyczna i techniczna w szkole

podstawowej, gimnazjum i liceum
        

 

 

 

 

 

Dla przyszłych ósmoklasistów

 

http://cobra.nets.pl/pliki/pdf.png

      

       Informator o egzaminie ósmoklasisty od 2018/2019

       

 

 

 

 

 

 

Dla maturzystów

 

http://cobra.nets.pl/pliki/pdf.png

      

       Informator maturalny od 2010 - matematyka

       Tablice maturalne z matematyki

       

 

 

 

MATURA OD 2015

 

 

      http://cobra.nets.pl/pliki/pdf.png Informator maturalny od 2015 - matematyka

      Wybrane wzory matematyczne

      Uzupełnienie wzorów matematycznych